MTA หรือ Mutual Transmission Alliance (MTA) เป็นมาตรฐานการส่งไฟล์บนมือถือของแบรนด์จากประเทศจีน ที่ร่วมก่อตั้งโดย OPPO, Vivo, และ Xiaomi ในปี 2019 ทำงานโดยใช้ Bluetooth LE เพื่อแสกนหามือถือที่อยู่ใกล้ และส่งไฟล์ด้วย Wi-Fi Direct แบบ P2P ด้วยความเร็วเฉลี่ยราว 20Mbps

ปัจจุบันนอกจาก OPPO, Vivo และ Xiaomi แล้ว ASUS, Black Shark, Hisense, MEIZU, OnePlus, Realme, และ ZTE ก็ใช้มาตรฐานการส่งไฟล์นี้เช่นกัน และ Samsung จะผนวกโปรโตคอล MTA รวมเข้าไปในฟีเจอร์ Quick Share ที่เดิมใช้ได้กับมือถือ Samsung เท่านั้น

Samsung ยังไม่เปิดเผยว่าจะผนวกมาตรฐาน MTA รวมเข้ากับ Quck Share เมื่อไร แต่ฟีเจอร์ Quick Share ที่สามารถส่งไฟล์ผ่าน MTA ได้ น่าจะกลายเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจนอกเหนือจากการใช้ Nearby Share ของ Google ที่ช้ากว่า และแบรนด์มือถือจีนบางแบรนด์ไม่สามารถใช้ได้

ที่มา – Sammobile

No Description

from:https://www.blognone.com/node/123276

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *