พลาสติกยังคงมีบทบาทสำคัญต่อวิถีการดำรงชีวิตคนไทยและทั่วโลกไม่ว่าจะก่อนหรือหลังโควิด-19 และยังคงตอบโจทย์ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาช้านาน การเข้าถือหุ้นในบริษัท ไดนาชิสโซ่ ไทย 41.5% ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ยังคงตอกย้ำบทบาทดังกล่าวผสมกับเป้าหมายการก้าวสู่ระดับสากลและความยั่งยืนที่มากขึ้น

บริษัทในกลุ่ม GC ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนเพื่อเข้าไปถือหุ้นในบริษัท ไดนาชิสโซ่ ไทย จำกัด (Dynachisso Thai Co. Ltd : DYCT) ซึ่งเป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ผู้ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกวิศกรรม (Engineering Plastics) ประเภทพีพีคอมพาวด์ (Polypropylene Compound :PP Compound) ) ในสัดส่วน 41.5% โดยซื้อหุ้นจาก บริษัท ไดนาเค็ม ฮ่องกง จำกัด (Dynachem (Hong Kong) Limited: Dynachem) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Dynachem สัญชาติไต้หวัน

ซึ่งจะส่งผลให้ GC สามารถขยายฐานการตลาดพลาสติกวิศวกรรม( Engineering Plastics) ประเภทพีพีคอมพาวด์ (Polypropylene Compound :PP Compound) ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีขั้นต้น

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ดร.คงกระพัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GC กล่าวว่า “แผนร่วมทุนครั้งนี้ทำให้ GC ได้ร่วมเป็นพันธมิตรที่สำคัญกับ ไดนาเค็ม ฯ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีศักยภาพทางการตลาดต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ GC สามารถขยายฐานทางการผลิตและการตลาดได้มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายและที่สำคัญได้มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพราะพลาสติกเป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรมต่างๆ จำนวนมากโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย”

โดยเขากล่าวชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่ดีว่า GC จะทำหน้าที่การตลาดพีพีคอมพาวด์ในประเทศ ขณะที่ ไดนาเค็มฯ จะมุ่งทำตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจีน ซึ่งนับเป็นการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับเม็ดพลาสติก พื้นฐานที่สามารถทำตลาดได้ทันทีเพราะโรงงานดังกล่าวมีศักยภาพการผลิตที่พร้อมอยู่แล้ว

ทั้งนี้ แผนงานดังกล่าวเป็นไปตามกลยุทธ์ Step Chang หนึ่งใน 3 กลยุทธ์การทำธุรกิจของกลุ่มGC วางไว้ได้แก่

1.Step Change สานต่อสร้างบ้านให้แข็งแรง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับฐานการผลิตปัจจุบัน ที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจด้วยการขยายเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำและ High Value Business รวมถึงการขยายตลาดในภูมิภาค South East Asia เป็นต้น

2.Step Out: การหาฐานธุรกิจแห่งที่ 2 (Second Home Base) เพื่อต่อยอดเข้าสู่ธุรกิจใหม่ ๆ ด้วย Mergers and Acquisitions (M&A) สร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด

3. Step Up: สานต่อแนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และต่อยอดบูรณาการให้เกิดความยั่งยืน (Sustainability) ในทุกธุรกิจ

นายปฏิภาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่ GC กล่าวว่า การเข้าถือหุ้นครั้งนี้สอดรับกับแนวทางการดำเนินงานของ GC ที่มุ่งเน้นการสร้างพันธมิตร และการเพิ่มมูลค่าให้กับเม็ดพลาสติกพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยทำให้ GC Group สามารถขยายตลาดเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้รวดเร็วขึ้นเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้ครบถ้วน และขยายเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำและ High Value Product (HVP)

นาย Michael Tang กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไดนาชิสโซ่ ไทย จำกัด กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้ GC มาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง และแผนการเข้าถือหุ้นดังกล่าวจะเริ่มขับเคลื่อนได้ทันทีไตรมาส 3 ปีนี้ บริษัทมีศักยภาพในการผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกวิศวกรรม ประเภทพีพีคอมพาวด์ สำหรับผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ การคมนาคม การขนส่ง อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น

“พลาสติกวิศวกรรมจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยและโดยเฉพาะการเตรียมพร้อมในการสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัล (5G) ซึ่งเป็นรากฐานของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างแท้จริงคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้” Tang กล่าว

สำหรับเม็ดพลาสติกวิศวกรรม ประเภทพีพีคอมพาวด์ (Polypropylene Compound: PP Compound) เป็นการพัฒนาคุณสมบัติจาก PP ปกติทั่วไป โดยการใช้สารเติมแต่งชนิดต่างๆ อาทิ เส้นใย ไฟเบอร์แบบสั้น (Short Glass Fiber) และแบบเส้นยาว (Long Glass Fiber), สารเติมแต่งประเภทแร่ (Mineral Filler) ยางสังเคราะห์ สารเพิ่มการทนต่อแรงกระแทก เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ เช่น การผลิตคอนโซลภายในรถยนต์ และกันชนของรถยนต์ รวมไปถึงฝาครอบของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ

from:https://www.thumbsup.in.th/gc-dynasiso-thai?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=gc-dynasiso-thai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *