สองยักษ์ใหญ่แห่งโลกเทคโนโลยี วางมาตรการใหม่ก่อนที่จะให้พนักงานกลับเข้ามาทำงานในออฟฟิศอีกครั้งหนึ่ง โดยพนักงานจะต้องฉีดวัคซีนเสียก่อน

เฟซบุ๊กและกูเกิล วางเงื่อนไขก่อนที่จะเปิดให้พนักงานกลับมาทำงานที่ออฟฟิศอีกครั้งหนึ่ง โดยพนักงานที่ประจำออฟฟิศในสหรัฐอเมริกาจะต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม

ในส่วนพนักงานเฟซบุ๊กที่ไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกา ลอรี โกเลอร์ รองประธานฝ่ายบุคคลของเฟซบุ๊ก เปิดเผยว่า นโยบายต่างๆ ของเฟซบุ๊ก จะถูกกำหนดโดยขึ้นอยู่กับนโยบายของท้องถิ่น และตามสถานการณ์ในขณะนั้น นอกจากนี้ เฟซบุ๊ก ได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้แน่ใจได้ว่าความปลอดภัยและความสำคัญด้านสุขภาพของพนักงานเฟซบุ๊กจะถูกวางเอาไว้เป็นลำดับแรก

ทั้งนี้ คาดว่าเฟซบุ๊กจะเปิดให้พนักงานกลับเข้ามาทำงานในออฟฟิศอีกครั้งอย่างเต็มรูปแบบในเดือนตุลาคม

ขณะที่กูเกิล ก็ได้วางมาตรการที่ไม่ต่างจากเฟซบุ๊ก โดยพนักงานทุกคนจะต้องฉีดวัคซีนให้ครบก่อนที่จะกลับเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศอีกครั้ง โดยกูเกิลประเมินว่าจะให้พนักงานกลับเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศได้ในวันที่ 18 ตุลาคม

สาเหตุที่ทำให้ทั้งเฟซบุ๊กและกูเกิลออกมาเน้นย้ำถึงความสำคัญในเรื่องของวัคซีนอีกครั้งหนึ่งมีด้วยกันสองสาเหตุ โดยสาเหตุแรกมาจากมาจากแรงกดดันของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ที่ต้องการให้ประชากรสหรัฐฯ มีเปอร์เซ็นต์การฉีดวัคซีนให้มากที่สุด และเพื่อให้ประเทศกลับสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด

สาเหตุต่อมา เพื่อรับมือต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในสหรัฐอเมริกา และได้มีนโยบายให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงกลับมาใส่หน้ากากอนามัยอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงการบังคับให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนทุกคน 

ที่มา: The Verge [1], [2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *