June 18, 2021
Dell Technologies, Featured Posts, IT Knowledge, IT Seminars and Training, Products, Ricoh, Security, Server and Storage, Storage, Vulnerability and Risk Management

Ricoh (Thailand) Limited และ Dell Technologies ขอเชิญผู้วางแผนกลยุทธ์ด้านไอทีสำหรับองค์กร ผู้บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีมงานไอที โดยเฉพาะผู้ดูแลทางด้าน Data Storage, IT Infrastructure, IT Admin และ Digital Transformation และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง “Modernize your IT Infrastructure to Maximize Data Value” ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2021 เวลา 10:00 – 11:30 น. ผ่าน Live Webinar ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

รายละเอียดงานสัมมนา

หัวข้อ: Modernize your IT Infrastructure to Maximize Data Value
วันที่: วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2021
เวลา: 10.00 – 11:30 น.
ลิงค์ลงทะเบียน: https://forms.gle/qbu373ccBBtop9jg7

ปัจจุบันธุรกิจต่างๆมากมาย ได้ปรับกลยุทธ์มาขับเคลื่อนด้วย Digital Strategy เพื่อการใช้ข้อมูลที่มีอยู่จากภายในและภายนอกองค์กรมาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมี IT Infrastructure ที่ประมวลผลและบริหารจัดการกับข้อมูลได้ดี ยืดหยุ่น และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของธุรกิจได้ เพื่อช่วยให้รองรับรูปแบบของข้อมูลและธุรกิจที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมตามการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

Check Alsoการนำ Automation มาใช้เพื่อปรับตัวสู่การเป็นองค์กรที่ทำงานได้แบบอัตโนมัติ ถือเป็นกลยุทธ์หลักของหลายธุรกิจองค์กรในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจองค์กรในปี 2021 นี้ และในบทความนี้ TechTalkThai เราก็จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ 2 เทรนด์ใหญ่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจ ได้แก่การทำ Process Mining และการทำ Data Replication นั่นเองครับยกระดับการปกป้องข้อมูลเชิงรุก สกัดทุกภัยคุกคามทางไซเบอร์เสริมความแข็งแกร่งให้องค์กรเดินหน้าได้อย่างมั่นใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *