ไทยใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ คาดการณ์ฝุ่น PM 2.5

ล่าสุดระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง หรือ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ถูกนำมาใช้สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เฉพาะทางด้านมลพิษทางอากาศ (WRF-chem) ช่วยคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้เร็วขึ้นถึง 15 เท่า ข้อดีคือเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ล่วงหน้า 3 วัน

ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ กรมควบคุมมลพิษจะนำไปใช้ประเมินสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล และภาคเหนือ เพื่อตัดสินใจและวางแผนบริหารจัดการเพื่อตอบโต้กับปัญหามลพิษทางอากาศที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานสามารถประมวลผลระบบคาดการณ์สถานการณ์มลพิษอากาศในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้เร็วขึ้นถึง 15 เท่า จากเดิมใช้เวลาคำนวณ 11.5 ชั่วโมง ลดลงเหลือเพียง 45 นาที ทำให้กรมควบคุมมลพิษคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้ล่วงหน้าถึง 3 วัน

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมมลพิษ และ สวทช. โดยศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง หรือ ThaiSC ซึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกวิเคราะห์และแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ Air4Thai.com และแอปพลิเคชัน ‘รู้ทัน’ ของเนคเทค เพื่อรายงานและแจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษทางอากาศ รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้เพื่อคาดการณ์มลพิษได้ในอนาคต

ที่ผ่านมา ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของ ThaiSC ได้นำไปใช้สนับสนุนงานวิจัยที่มีความสำคัญเร่งด่วน เช่น โครงการการคัดสรรสารออกฤทธิ์ต้านไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ด้วยเทคนิคทางเคมีคำนวณขั้นสูง, โครงการถอดรหัสจีโนมสายพันธุ์ SAR-CoV-2 ที่ระบาดในประเทศไทยด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากแอปรู้ทัน —> https://rootan.bigstream.cloud/

#TechhubUpdate #SuperComputer #PM2.5 #ฝุ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *