หลังจากกทม. และรัฐบาลออกมาตรการปิดสถานที่ต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ให้พนักงานทำงานที่บ้าน เพื่อลดการเดินทางของประชาชนและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสจำนวนมาก ไม่สามารถใช้จำนวนเที่ยวได้หมดตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น บริษัทฯ กำลังหาแนวทางการเยียวยาผู้ใช้บริการหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเข้าสู่ภาวะปกติ

บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (บีทีเอสซีผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส แจ้งว่า  เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของการติดเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งกำลังเป็นที่วิตกกังวลอยู่ในขณะนี้ และมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายมากขึ้น โดยรัฐบาลได้ประกาศมาตรการป้องกัน ลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งได้ทำการให้ปิดบริการชั่วคราวไปบางส่วนแล้วนั้น มาตรการดังกล่าวได้ส่งผลกระทบให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสบางท่านไม่สามารถใช้จำนวนเที่ยวการเดินทางที่ซื้อหรือเติมไปก่อนหน้านี้ได้หมดในระยะเวลาที่กำหนด

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของการติดเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งกำลังเป็นที่วิตกกังวลอยู่ในขณะนี้…

โพสต์โดย รถไฟฟ้าบีทีเอส เมื่อ วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2020

เตรียมมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ทราบผลกระทบในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี ​และมีความเห็นใจผู้ใช้บริการ​ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากประวัติการเดินทางของผู้โดยสาร เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการหลังจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เข้าสู่สถานการณ์ปกติ

ตลอดระยะเวลาที่เราได้ร่วมเผชิญสถานการณ์นี้ร่วมกันมา​ บริษัท​ รู้สึกขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจ และให้ความร่วมมือกับมาตรการที่ทางบริษัท​ ขอความร่วมมือเป็นอย่างดี​ บริษัทฯ จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้ทุกท่านมีความปลอดภัยตลอดเวลาในการใช้บริการ

 

from:https://www.thumbsup.in.th/bts-actions-to-help-customers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *