คุณเคน ซี ผู้ก่อตั้งประธานคณะกรรมการและซีอีโอกล่าวว่า “ปัจจุบัน องค์กรทั่วโลกมีสภาพแวดล้อมไอทีเป็นแบบกระจายตัวและเชื่อมโยงกันหลากหลายรูปแบบ (Hyper-connected) มากขึ้น ในขณะที่องค์กรเองมีความจำเป็นต้องดำเนินธุรกิจในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น จึงต้องการเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง  ทั้งนี้ กลยุทธวิธีรวมความปลอดภัยเข้ากับเครือข่ายโดยการใช้เทคโนโลยีการออกแบบเครือข่ายและความปลอดภัยให้ทำงานร่วมกัน(Security-driven network) ของฟอร์ติเน็ต จะทำให้การเชื่อมต่อมีประสิทธิภาพสูงและปลอดภัยสอดคล้องกับรูปแบบเครือข่ายในปัจจุบัน ซึ่งการที่ฟอร์ติเน็ตเข้าซื้อ Panopta จะช่วยเติมเต็มความสามารถในการตรวจสอบและบริหารจัดการด้านเครือข่ายและความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากแพลตฟอร์ม Panopta เป็นแพลตฟอร์มประเภทบริการ SaaS ที่มอบศักยภาพการมองเห็นเครือข่ายได้สมบูรณ์ขึ้น ช่วยแก้ไขปัญหาในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด ที่ส่วน Edge จากการเชื่อมต่อจากระบบส่วนต่างๆและเครือข่ายคลาวด์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานและการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

Fortinet(R) (NASDAQ: FTNT) ฟอร์ติเน็ตผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติและครบวงจรประกาศในวันนี้ว่า บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการของ Panopta (พาน้อปต้า) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม SaaS ที่เน้นการมองเห็นทั่วทั้งเครือข่ายได้เต็มรูปแบบและสามารถบริหารจัดการการทำงานของเครือข่าย (Network health) ขององค์กรได้อย่างอัตโนมัติ สามารถวิเคราะห์สถานะของเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เครือข่าย คอนเทนเนอร์ แอปพลิเคชัน ดาต้าเบส ระบบเวอร์ชวลแบบต่างๆ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์

ปัจจุบันลูกค้ากำลังเริ่มใช้นวัตกรรมดิจิทัลของตนเองในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น โดยใช้ระดับความพึงพอใจในประสบการณ์ของผู้ใช้งานเป็นดัชนีกำหนดความสำเร็จของแอปพลิเคชันเหล่านั้น ส่งให้งานด้านการตรวจสอบเพื่อแน่ใจว่าโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานตลอดเวลา 100% เป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งโซลูชันบนคลาวด์ของ Panopta สามารถทำให้เห็นภาพการทำงานร่วมกันของบริการ อุปกรณ์เครือข่าย และแอปพลิเคชันทั้งหมดในโครงสร้างการทำงานทุกประเภท ไม่ว่าจะอยู่ในคอนเทนเนอร์ ระบบคลาวด์ ภายในองค์กรหรือการเชื่อมโยงแบบไฮบริด  

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานจะได้ประโยชน์จากเข้าซื้อกิจการและการรวมแพลตฟอร์มที่เด่นชัด ดังต่อไปนี้

  • เมื่อรวมรวมแพลตฟอร์มการตรวจสอบและวินิจฉัยเครือข่ายที่ปรับขนาดได้ของ Panopta เข้ากับซีเคียวริตี้ของฟอร์ติเน็ต (Security Fabric) จะยิ่งส่งให้ฟอร์ติเน็ตสามารถนำเสนอโซลูชันการจัดการเครือข่ายและความปลอดภัยที่ครอบคลุมที่สุดให้กับโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแบบไฮบริดป้อนตลาดผู้ให้บริการและองค์กรระดับเอ็นเตอร์ไพร้ส
  • โซลูชันแบบรวมนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การตรวจสอบ และวินิจฉัยภายในโครงสร้างพื้นฐานเป็นแบบเรียลไทม์ ได้อย่างต่อเนื่อง จึงช่วยยกระดับประสิทธิภาพบริการด้านความปลอดภัยไซเบอร์ของฟอร์ติเน็ตและระบบคลาวด์ อันรวมถึง แพลทฟอร์มแซสซี (Secure Access Service Edge: SASE) อีเมล การวิเคราะห์ด้านความปลอดภัย และไฟร์วอลล์สำหรับเว็บแอปพลิเคชัน
  • การผสานรวมโซลูชันของ Panopta เข้าไปกับอุปกรณ์ไฟร์วอลล์เน็กซ์เจนเนอเรชั่น FortiGate และโซลูชันซีเคียวเอสดีแวนของฟอร์ติเน็ตจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อและประสิทธิภาพของเอสดีแวน
  • นอกจากนี้ การรวมการจัดการเหตุการณ์อัตโนมัติของ Panopta เข้ากับแพลตฟอร์มด้านบริหารจัดการศูนย์ (Security Orchestration, Automation and Response: SOAR) ของฟอร์ติเน็ต จะยิ่งช่วยมอบมุมมองแพลตฟอร์มแบบบูรณาการให้กับทีมไอทีในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาสุขภาพเครือข่ายในเชิงรุกได้เป็นแบบเรียลไทม์
  • ในสภาพแวดล้อมการทำงานจากระยะไกลที่นิยมใช้มากในปัจจุบันนี้ ปัจจัยด้านความพร้อมใช้งาน ประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและคุณภาพของแอปพลิเคชันและส่วนประกอบทั้งหมดจะส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้ปลายทาง ซึ่งโซลูชันของ Panopta จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ทั้งในเมตริกความสมบูรณ์ของเครือข่ายพร้อมไปกับประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเพื่อระบุหาปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงของผู้ใช้ ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับผู้ที่ใช้งานแอปพลิเคชั่น ไม่ว่าจะแอปพลิเคชั่นนั้นจะตั้งอยู่บนดาต้าเซ็นเตอร์หรือบนคลาวด์ก็ตาม จึงเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างอัตโนมัติและรวดเร็ว (หรือที่เรียกกันว่า Digital Experience Monitoring หรือ DEM)

แพลตฟอร์มของ Panopta ได้รับการพัฒนาเพื่อให้พันธมิตรคู่ค้าใช้งานง่าย ช่วยเพิ่มศักยภาพของ MSSP และพันธมิตรประเภทเพิ่มมูลค่า (Value-Added Partner) เพื่อให้สามารถรวมโซลูชันประเภทที่ผู้เช่าหลายรายเข้ากับข้อเสนอบริการของตนเองได้อย่างง่ายดาย และยังเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าปลายทางได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (Role-based access control) ของโซลูชันจาก Panopta จะช่วยกำหนดชั้นการจัดการข้อมูล (Governance layer) ที่ละเอียดระหว่างลูกค้าและภายในทีม Network Operations Center (NOC) และ Security Operations Center (SOC) ได้เป็นอย่างดี

การเข้าซื้อกิจการ Panopta ในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มศักยภาพใหม่ในการตรวจสอบเครือข่าย การตรวจจับและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ จึงส่งให้ฟอร์ติเน็ตสามารถจัดหาแพลตฟอร์มระบบเครือข่ายที่ขับเคลื่อนด้วยความปลอดภัยที่ครอบคลุมที่สุดในอุตสาหกรรม คุณสมบัติด้านเทคนิคที่เพิ่มขึ้นรวมถึง:

  • การตรวจสอบแบบครบวงจรและการจัดการเหตุการณ์อัตโนมัติ: ช่วยให้ทีม NOC ลดเวลาในการตอบสนองและการแก้ปัญหาภัยคุกคาม และจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงกว่าที่ประกันไว้ใน SLA
  • ระบบมีจุดให้บริการมากกว่า 50 จุดทั่วโลก ซึ่งมีสามารถจำลองประสิทธิภาพของการใช้งานแอปพลิเคชันและเวลาหน่วง (Latency) ที่อาจส่งผลต่อการทำงานของแอพพลิเคชันและประสบการณ์ของผู้ใช้ปลายทาง (หรือที่เรียกกันว่า Synthetic transaction monitoring)
  • การตรวจสอบแอปพลิเคชั่นยุคใหม่บนคลาวด์สำหรับเวิร์กโหลด Kubernetes และ PaaS ใน AWS และ Azure
  • มีเวิร์กโฟลว์ที่ใช้การแจ้งเตือนที่สามารถกำหนดค่าเองได้อย่างสมบูรณ์ สามารถผสานรวมกับระบบการทำงานด้านเครือข่ายหรือบริหารจัดการอื่นๆ รวมถึงเครื่องมือสื่อสารยุคใหม่ต่างๆ ได้อย่างราบรื่น
  • แสดงถึงความมุ่งมั่นอันอย่างต่อเนื่องของฟอร์ติเน็ตในการสรรหาบริการที่ดีที่สุดให้กับพันธมิตรผู้ทรงคุณค่า

ทั้งนี้ ไม่มีการเปิดเผยถึงเงื่อนไขทางการเงินของข้อตกลงในครั้งนี้ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.fortinet.com/products/fortinet-acquires-panopta


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *