พาณิชย์ปั้นผู้ส่งออกทำการตลาด

กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม Online Business Matching (OBM) ภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart Content สร้างมูลค่าการส่งออกให้กับประเทศกว่า 951.6 ล้านบาท

โครงการ Smart Content เป็นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระยะเวลา 12 วัน ในรูปแบบ Webinar เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มให้มีทักษะการนำเสนอสินค้า พร้อมสำหรับการเจรจาธุรกิจกับผู้นำเข้าในต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ สอดรับกับนโยบายการกระตุ้นการค้าออนไลน์และเร่งรัด การส่งออกสินค้าและบริการในยุค New Normal ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ

โดยในวันที่ 24 -25 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็น 2 วันสุดท้ายของโครงการ ได้มีการจัดกิจกรรม OBM ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อในต่างประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ที่การเดินทางไปเจรจาธุรกิจในต่างประเทศแบบ Face to Face ไม่สามารถทำได้ ผลปรากฏว่าเกิดการจับคู่ธุรกิจจำนวน 129 คู่ เกิดมูลค่าการเจรจาทันที 1.39 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเกิดมูลค่าการค้าภายใน 1 ปี 157 ล้านบาท และภายใน 5 ปี 793.2 ล้านบาท

“ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณโครงการ Smart content 2021 มากๆ ค่ะ ที่เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ ซึ่งคำแนะนำจากท่านอาจารย์และวิทยากรหลายๆ ท่าน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตการทำงานในแต่ละวัน และหลังจากจบโครงการก็ยังมี Business Matching จับคู่กับผู้ค้าซึ่งมีประโยชน์มากๆ ค่ะ”

คุณชนิกา นันทวนิช จากบริษัท คิว พลัส คอนเซพท์ จำกัด

สำหรับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของทางสถาบันพัฒนาผู้ประกอบค้ายุคใหม่ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน NEA ได้ที่ https://nea.ditp.go.th หรือ https://www.facebook.com/nea.ditp หรือ DITP Service Center โทร. 1169 กด 1 หรือ Line: @nea.ditp


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *