ธนาคารแห่งประเทศไทยออกแนวทาง การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนให้บริการทางการเงิน เพื่อให้ผู้ให้บริการทางการเงินภายใต้การกำกับดูแลของแบงก์ชาติ ใช้เป็นแนวทางในการนำเทคโนโลยี Blockchain ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับลูกค้าผู้ใช้บริการ และองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้มีความปลอดภัยและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้ใช้บริการทางการเงินในโลกการเงินยุคดิจิทัลในอนาคต โดยเทคโนโลยี Blockchain มีศักยภาพในการพัฒนาภาคการเงินเนื่องจากมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายข้อมูลจัดเก็บ การเข้ารหัสข้อมูล การเชื่อมต่อกันโดยอ้างอิงจากข้อมูลก่อนหน้า ทำให้การบริหารจัดการข้อมูลในเครือข่าย Blockchain มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ ถูกปลอมแปลงแก้ไขได้ยาก ลดขั้นตอนการทำงานทำให้ประสิทธิภาพการดำเนินงานสูงขึ้น และสามารถนำไปพัฒนาบริการทางการเงินได้หลากหลาย ซึ่งในปัจจุบันภาคการเงินของไทยมีการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้มากขึ้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยออกแนวทาง การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนให้บริการทางการเงิน
Image : Pixabay

ทั้งนี้ ธปท. ขอให้ผู้ให้บริการทางการเงินที่ประสงค์จะนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการให้บริการ ทางการเงิน ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฉบับนี้อย่างครบถ้วน โดยคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของ ข้อมูลลูกค้า และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องปฏิบัติตามแนวทางดังนี้

1. ผู้ให้บริการทางการเงินที่มีความประสงค์จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain แบบ Private Blockchain Network ให้ดำเนินการดังนี้

1.1 โครงการที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินให้ดำเนินการทดสอบภายใต้

Regulatory Sandbox รวมถึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดสอบที่กำหนดโดยครบถ้วนและได้รับอนุญาตจาก ธปท. ก่อนให้บริการในวงกว้าง

1.2 โครงการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจให้ดำเนินการตามกรอบ Own Sandbox รวมถึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดสอบที่กำหนดโดยครบถ้วนก่อนให้บริการในวงกว้าง

2. ผู้ให้บริการทางการเงินที่มีความประสงค์จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain แบบ Public Blockchain Network ให้ผู้ให้บริการทางการเงินหารือ ธปท. เป็นรายกรณีก่อนดำเนินการ

ธนาคารแห่งประเทศไทยออกแนวทาง การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนให้บริการทางการเงิน 4 ข้อคือ

1) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในทางธุรกิจ
2) การกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยี Blockchain
3) การบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน IT
4) การบริหารความเสี่ยงทางกฎหมาย

อ้างอิง ธนาคารแห่งประเทศไทย cover Pixabay

อ่านบทความและข่าวอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ it24hrs.com

ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศออกแนวทาง การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนให้บริการทางการเงิน

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตข่าวสาร ทิปเทคนิคดีๆกันนะคะ Please follow us

Youtube it24hrs
Twitter it24hrs
Tiktok it24hrs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *