นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ดีป้าได้ร่วมลงนาม บันทึกความร่วมมือ (เอ็มโอยู) กับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเกม ให้มีระบบนิเวศที่แข็งแกร่งตั้งแต่การพัฒนาคน ผู้ประกอบการ เงินทุนและการทำตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายให้อุตสาหกรรมเกมเติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้  ซึ่งได้เตรียมของบประมาณจำนวน 400 ล้านบาทในปี 65 เพื่อสนับสนุนผ่านโครงการต่างๆ เพื่อให้อุตฯมีอัตราเติบโต 10-20% อย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการช่วยสร้างงานในสาขาอาชีพที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงสร้างรายได้จากการส่งออก ลดการนำเข้าคอนเทนต์เกม ซึ่งจะมีผลช่วยลดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศได้ทางหนึ่ง

“อุตสาหกรรมเกม เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  โดยในปีที่ผ่านมามีมูลค่า 29,000 ล้านบาท และในปีนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 33,000  ล้านบาท โตเพิ่มขึ้นไม่น้อยว่า 10%  ซึ่งทางดีป้าคาดหมายว่าหากได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ใน 3-4 ปี ข้างหน้ามูลค่าตลาดจะเติบโตไปถึง 80,000  ล้านบาทได้”

นายเนนิน อนันต์บัญชาชัย นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย(ทีจีเอ) กล่าวว่า ที่ผ่านมาผู้ประกอบการไทยมีการพัฒนาเกมออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง และในทุก1-2 ปี จะมีเกมที่ประสบความสำเร็จ อย่างล่าสุด คือ เกมไทมไลน์ ฯลฯ ซึ่งการส่งเสริมและผลักดันจะช่วยทำให้อุตสาหกรรมสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างเป็นระบบ สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและตลาดในระดับสากล จากที่ผ่านมาเรื่องเงินทุนและการทำตลาดถือเป็นอุปสรรคสำคัญของผู้ประกอบการไทย อย่างไรก็ตามในช่วงโควิด-19 ระบาด คนไทยใช้ชีวิตนิว นอร์มัล ทำงานอยู่บ้าน ส่งผลให้คนไทยต้องหาวีธีพักผ่อนด้วยการเล่นเกมกันมากขึ้น 20-50%  จึงเป็นปัจจัยบวกให้กับอุตสาหกรรมเกมไทยที่จะผลักดันเกมไทยให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น

“ที่ผ่านมาสังคมส่วนใหญ่มองเรื่องเกมในทางลบ  สมาคมฯจึงอยากเรียนว่า เกมถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ และสร้างตำแหน่งงาน เกมที่มีเนื้อหาดีก็ยังมีอยู่ หรือเป็นเกมที่มีเนื้อหาลับสมองเล่นแล้วเพิ่มสติปัญญาให้กับผู้เล่นก็มีจำนวนมาก ซึ่งหากได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ ในทุกมิติ ก็จะช่วยให้อุตสาหกรรมเกมเติบโตได้มากโดยเฉพาะปัจจุบันตลาดเกมของไทยใหญ่เป็นอันดับต้นๆในภูมิภาคอาเซียน”
 

ด้านนายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์   รอง ผอ.ดีป้า กล่าว  ดีป้าและทีจีเอเตรียมโครงการ “ดีป้า เกม แอคเซอเลอเรท โปรแกรม”  ในเดือน มี.ค.นี้ รับสมัครผู้ประกอบการ 10 ราย ที่มีการพัฒนาเกมในแนวต่างๆแล้ว เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรที่ร่วมกันจัดทำขึ้นโดยจะมีผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมาเป็นวิทยากร เริ่มตั้งแต่พัฒนาเกมไปจนถึงการทำธุรกิจ การทำตลาด ฯลฯ พร้อมมีทีมที่ปรึกษา โดยเฉพาะการเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาเกมจะต้องคิดถึงการทำตลาดในทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะการขายในไทยเท่านั้น หากต้องการเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ทางดีป้ายังได้มีการเจรจากับทางผู้จัดจัดหน่ายเกมรายใหญ่ๆระดับโลกให้มีการเจรจากับผู้ประกอบการไทย ซึ่งหากเกมไทยมีเนื้อหาที่ดี ก็มีโอกาสที่จะถูกเลือกนำไปขายในประเทศต่างๆได้ด้วยในอนาคต.  
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *