ความสำเร็จของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กับการปูพรม 5G ยกระดับพัฒนาสตาร์ทอัพไทยสู่ Deep Tech – iT24HrsLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *