กรมการปกครอง ขยายกำหนดเวลาจัดทำบัตรประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายพื้นที่ และการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการติดเชื้อในประเทศแต่ละวันมีจำนวนสูงขึ้น ประกอบกับมีการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด เป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ออกไปในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อน จึงมีความจำเป็นที่ต้องกำหนดแนวทางปฏิบัติ  เพื่อร่วมแก้ไขและระงับยับยั้งสถานการณ์โควิด-19

กรมการปกครอง ขยายกำหนดเวลาจัดทำบัตรประชาชน
iT24Hrs

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน กระทรวงมหาดไทย จึงประกาศให้ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรในทุกท้องที่จังหวัดทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร จากเดิมภายใน 60 วันนับแต่วันที่ต้องมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร มาเป็นภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง call center 1548

กรมการปกครอง ขยายกำหนดเวลาจัดทำบัตรประชาชน
ภาพ : กรมการปกครอง Fanpage

อ้างอิง กรมการปกครอง Fanpage   cover iT24Hrs

อ่านบทความและข่าวอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ it24hrs.com

กรมการปกครอง ขยายกำหนดเวลาจัดทำบัตรประชาชน จากกรณีโควิด-19

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตข่าวสาร ทิปเทคนิคดีๆกันนะคะ Please follow us

Youtube it24hrs
Twitter it24hrs
Tiktok it24hrs
Facebook it24hrs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *